Svenskt mästerskap för Fareast 28r full info

Svenskt mästerskap för Fareast 28r

Wikens Båtselskap, Hamnplanen 22, 263 61 Viken, Sweden

Activities: yachting

Event dates:

15.08.19

Svenskt mästerskap för Fareast 28r
Open Google Maps

Open detail info

Location

Wind map