Diga POGGIORSINI: 天气统计及风历史

获取验证码:   

附近地点

Matera • 36km
1 m/s, South +17 °C, Clear sky
Porto turistico di Bisceglie • 49km
0 m/s, North +18 °C, Clear sky
Il Molo • 50km
1 m/s, South +19 °C, Clear sky
Cerignola • 47km
3 m/s, South +17 °C, Clear sky
Minervino Murge • 29km
3 m/s, South +17 °C, Clear sky
porto molfetta • 50km
1 m/s, South +19 °C, Clear sky

Italy top spots

本网页使用cookies以提高您的体验。如果继续浏览本网页,则表示同意我们的《隐私政策和使用条款》。